Wprowadzenie do Oneness

Czym jest Oneness? Najprościej i najogólniej można powiedzieć, że Oneness jest drogą duchowego rozwoju ściśle związaną z czasem w którym żyjemy i odpowiadającą na wątpliwości , obawy i oczekiwania związane z syndromem roku 2012. Oneness odpowiada jednocześnie na potrzebę szukania ratunku dla Ziemi, która ponosiła i ponosi ciężkie straty w wyniku działalności człowieka.

W swoich założeniach i działaniach Oneness wykorzystuje starożytne mądrości, wypracowane i sprawdzone przed wiekami procesy i procedury, stosując formułę przekazu boskiej energii /czy jak inni mówią energii kosmicznej, energii siły uniwersalnej/. Przekaz ten określany jako Błogosławieństwo Jedności /Oneness Blessing/ stanowi podstawę transformacji wewnętrznej człowieka i niezwykłej zmiany świadomości, która to zmiana jest nieodzowna dla sprostania przez człowieka wyzwaniom czasu. Ale też jest znakiem tych nowych czasów, w których życie oznaczać będzie szczęśliwą egzystencję ?ujednoczonej? zbiorowości ludzkiej.

Błogosławieństwo Jedności spływa na nas za pośrednictwem fenomenu nazwanego Dikszą Jedności /DEEKSHA ONENESS/. Porównując do spływającej z góry wody strumienia górskiego, energia /miłość/ udzielana przy pomocy Dikszy, spływa z wyższej świadomości do niższej. W wyniku otrzymywania Dikszy Jedności zachodzi ewolucja świadomości we wszystkich sferach ludzkiego życia: w obszarze duchowego rozwoju, w sferze zdrowia, finansów, w relacji z innymi, itd.

Oneness University

Skoro powiedzieliśmy, że Oneness jest drogą rozwoju duchowego to trzeba też wskazać, że pojazdem który tą drogą się porusza i przewozi tysiące ludzi jest Oneness University /Uniwersytet Jedności/. Ten ośrodek rozwoju duchowego znajduje się na południu Indii, nieopodal gór słynących z tego, że są miejscem przebywania, działania i pojawiania się największej liczby inkarnacji uduchowionych postaci hinduskich tradycji religijno-społecznych.

Ośrodek ten funkcjonuje w oparciu o starożytną wiedzę odczytaną w Wedach i innych przekazach , korzystając z tradycyjnych technik i uświęconych praktyk i procesów. Założycielami Oneness University i twórcami fenomenu Dikszy są Śri AMMA BHAGAWAN, którzy swe nadzwyczajne moce otrzymali bezpośrednio ze Źródła i do tej roli przygotowywali się od dzieciństwa. Misją Oneness University jest niesienie pomocy wszystkim ludziom ? bez względu na religię, korzenie kulturowe, status społeczno-ekonomiczny ? w rozwoju duchowym, wzroście i Przebudzeniu do prawdy o tym kim są, ich miejscu we Wszechświecie oraz więzi ze Stwórczą Inteligencją. Oneness University działa w obszarze świadomości, wiedząc, że to właśnie przełom w świadomości ludzi uratować może Matkę Ziemię, przejść przez symboliczny okres roku 2012 /który według Oneness nie jest konkretną datą, lecz raczej okresem początkującym nową fazę w ewolucji ludzkości/. Rok 2012 jest z jednej strony nadzieją i sznasą na rozpoczęcie okresu rozkwitu Ziemi ale z drugiej strony jest wielką niewiadomą co do ewentualnych kosztów spełnienia tych nadziei i szans. Oferowane przez Oneness University kursy i procesy mają na celu ułatwić i pomóc ludziom przejście tego znamiennego okresu. Na kursach udzielamy w tym zakresie szczegółowych wyjaśnień i uczymy stosowania odpowiednich procedur i procesów.

                        Oneness University swoją ofertę wspólnego działania kieruje do wszystkich którzy chcą podnieść świadomość ludzi na wyższe poziomy połączenia i pokoju bez względu na wiarę, przekonania, duchową ścieżkę czy praktyki. Z oczywistych powodów człowiek nie jest w stanie sam doprowadzić do tych przełomowych zmian w świadomości, do tego potrzebna jest niezwykła moc zawarta w przekazie Błogosławieństwa Jedności/Oneness Blessing. Tego przekazu może dokonywać osoba przygotowana przez Oneness University to jest trener lub osoba zainicjowana przez trenera czyli Deeksha Givers /Przekazujacy Dikszę/.