Przebudzenie – Podróż do Teraz

Ostatnio udało mi się przeczytać książkę Leonarda Jacobsona ?PODRÓŻ DO TERAZ? z podtytułem: prosty podręcznik na ścieżce przebudzenia1. Niezależnie od innych wartości, o których nieco dalej, warto podkreślić, iż książka ta jest bardzo ?sympatyczna? w czytaniu. Zapewne w części ze względu na przyjazny dla czytelnika druk a ponadto z uwagi na sposób prezentacji przez Autora zawartych w książce doświadczeń i obserwacji. PRZEBUDZENIE ? to cel , o którym marzy wielu adeptów duchowego rozwoju i poszukiwaczy swojej mistycznej drogi i jednocześnie pewien istotny etap na drodze do OŚWIECENIA. Autor z bardzo dużą swobodą i łatwością porusza się w tematyce, której do najłatwiejszych zaliczyć się nie da, wskazując krok po kroku jak osiągnąć cel. Jeśli jednak ktoś weźmie zbyt dosłownie treść podtytułu to może srodze się rozczarować. Przewodnik nie jest bowiem tak prosty jak się o nim mówi. Zresztą Autor przyznaje to pisząc we wstępie:…?Każda strona tego przewodnika odkrywa rąbek tajemnicy. Jest jak mapa drogi do domu. Proponuję najpierw powoli przeczytać ją w całości, a potem od czasu do czasu sięgać do wybranych fragmentów. W każdym z nich odnajdziesz ukryty klucz do przebudzenia?… . Jeśli więc ktoś liczyłby na szybkie przebudzenie, to musi zweryfikować swój plan. Wiadomo przecież, że przebudzenie to głęboki proces, w którym musimy zmienić swoje życie, a wiąże się to również z potrzebą zmiany lub przynajmniej korekty systemu swoich wartości, a co za tym idzie swojego postępowania, nawyków, przyzwyczajeń. Wejście na drogę swego przebudzenia oznacza też podjęcie subtelnej i umiejętnej ?walki? ze swoim umysłem i ego, które ? jak się okazuje ? nie są nasze własne, lecz są dobrami powszechnymi, które jedynie użytkujemy. Celem tej walki nie jest unicestwienie ?przeciwnika? lecz ustawienie w pozycji, w której nie będzie on nami kierował, lecz przyjmie rolę jaką miał na samym Początku oraz rolę jaka wyniknie z naszej obecności na drodze przebudzenia. Ale nie musimy bać się swego marszu po tej drodze, ponieważ Autor prowadzi po niej bardzo dokładnie. Dobrą zapowiedzią tego wspólnego marszu może być mocne stwierdzenie zawarte na początku pierwszego rozdziału: ?Wiem Kim Jesteś?. To w zamyśle Autora jest gwarancją, że jego przewodnictwo jest odpowiednie dla czytelnika bo opiera się na konkretnej wiedzy i znajomości rzeczy. Wielką zaletą tej książki jest to, że Autor prowadząc czytelnika kolejnymi etapami, szczegółowo je objaśnia, ale wskazuje też jakie przeszkody napotkać możemy na drodze i charakteryzuje je. I gdyby wejście na ścieżkę przebudzenia zależało tylko od poprawności prowadzenia autorskiego, każdy bez większych problemów osiągnąłby ten cel. Zawsze jednak liczyć się będzie także to, jaka jest nasza osobista percepcja, nasza zdolność do samodzielnego wykonania poszczególnych kroków, zdolność czy umiejętność poradzenia sobie z własnym ego czy własnym umysłem. Podejmując ten marsz ku przebudzeniu musimy wiedzieć gdzie jesteśmy i jaki był pierwotny start. Autor wskazuje nam skąd jesteśmy i jaki był ten nasz start i dalsza droga. Oddajmy więc jemu głos: ?…Jesteś odwieczny, ale twoja podróż odbywa się w czasie.

Ta podróż zabrała cię z Jedności do świata dualizmu. Zabrała cię do świata iluzji i oddzielenia. Zabrała cię z chwili obecnej do przeszłości i przyszłości. Zabrała cię z prawdy do świata idei, koncepcji, opinii i wierzeń. Nasza podróż posiada swój cel, ale większość z nas straciła go z oczu. Zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Funkcjonujemy jako ego we własnych, osobistych, oddzielonych światach. Odeszliśmy daleko od prawdy i podążamy śladami syna marnotrawnego. Postęp technologiczny sprawił, że staliśmy się zbyt niszczycielscy, by dalej wieść nieświadome życie na ziemi. Dlatego nadszedł czas przebudzenia. Zanim się to jednak dokona, musimy zrozumieć, jak i gdzie zboczyliśmy z drogi…? I zgodnie z tą zapowiedzią autor wskazuje te nasze pogubione drogi i wprowadza na trakt przebudzenia. Inną zaletą tej książki są także przykłady konkretnych osób i ich sytuacji życiowych, w których z pożytkiem wykorzystały one wskazówki Autora. Nie można też przecenić opisów osobistego kilkakrotnego wstępowania przez Autora na drogę przebudzenia. W koncepcji Autora możliwe jest wielokrotne wchodzenie na drogę przebudzenia i każde kolejne wejście jest znacznie prostsze i łatwiejsze. I jak można wnioskować wejście choć raz na tę ścieżkę oznacza, ze zawsze już pozostanie ona dla nas otwarta. Polecając tą książkę czytelnikom, życzę jednocześnie wielu sukcesów na drodze do przebudzenia. Przy tej okazji chcę podkreślić, że ? jako trener Oneness University ? staram się popularyzować koncepcję drogi do przebudzenia według wskazań Uniwersytetu Jedności, o czym można przeczytać w innym miejscu tej strony. Obie koncepcje różnią się drogą dojścia i pewnymi szczegółami, ale cel jest jeden i ten sam. PRZEBUDZENIE i OŚWIECENIE ? wejście na wyższy poziom naszej świadomości, na którym nasze możliwości przeżywania ŻYCIA wzrastają wielokrotnie, otwierając szlaki niedostępne naszemu umysłowi.

1 Podróż do teraz, Leonard Jacobson, Biblioteka Nowej Ziemi, Kraków 2010 r.