Matryca Krystaliczna

Twórcą metody zastosowania Matrycy Krystalicznej do poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz do odmiany niesprzyjających okoliczności życiowych jest, od lat mieszkający w Niemczech, Hubert Rush, terapeuta polskiego pochodzenia. Najtrudniej byłoby powiedzieć czym naprawdę jest Matryca Krystaliczna. Jak sam twórca mówi ?…niestety, na obecnym etapie rozwoju nauki nie można potwierdzić istnienia tej subtelnej i oddziałującej na wszystko struktury wibracyjnej…? i w innym miejscu: ?…która niczym pole morfogenetyczne Roberta Sheldrake`a zawiera w sobie wiedzę /informację/ o właściwym funkcjonowaniu człowieka i jest dostępna każdemu, kto zna sposób aby się na nią otworzyć…?. Najogólniej więc możemy powiedzieć, że Matryca Krystaliczna jest subtelną, oddziałującą na wszystko strukturą wibracyjną, zawierającą kompletną informację o człowieku i zasadach oraz prawach jego funkcjonowania. Istota działania terapeuty stosującego Matrycę Krystaliczną polega więc na uzyskaniu prawidłowych połączeń energo-informacyjnych, czerpanych z Matrycy i dzięki nim, dokonaniu zmiany negatywnych wzorców informacyjnych, zazwyczaj związanych z pewnym negatywnym stanem, który chcemy zmienić. Wzorce informacyjne ? jak podaje autor metody to podsycane energią naszych myśli, skomplikowane twory energetyczne, których struktura składa się z wielu dramatycznych przeżyć, stereotypów myślowych, przeżytych urazów i traum oraz negatywnych doświadczeń zdobytych nie tylko w okresie dzieciństwa, porodu i ciąży lecz nawet w poprzednich wcieleniach. Działania w zakresie tej metody prowadzi się wieloma technikami także w światach równoległych.

Więcej informacji na temat matrycy na stronie: www.matrycakrystaliczna.vel.pl

Z Hubertem Rushem i jego małżonką w trakcie warsztatów Matrycy Krystalicznej w Warszawie

Z Hubertem Rushem i jego małżonką w trakcie warsztatów Matrycy Krystalicznej w Warszawie