Wizja 2012

Rok 2012 ? problem dyskusji na całym świecie. Wszyscy oczekują kolosalnego przełomu tak w lepszą stronę jak i w gorszą. Czy rok 2012 znamionuje koniec świata, który mamy dzisiaj? Został rok. Czy będziemy świadkami wielkiego rozlewu krwi, epidemii czy globalnego potopu który zniszczy ziemię? Te pytania często padają w dzisiejszych czasach. Czy ten rok da nam możliwość ewolucji i przejścia w nowy wiek, wiek pokoju i harmonii? W jakiej sytuacji znajdzie się ludzkość w najbliższych latach?

Starożytne cywilizacje przekazywały o zmianach które zachodzą w świecie jak o naturalnych rytmach we wszechświecie. Symbolizują je cztery cykle. Pojawienie się nowego cyklu symbolizuje zaistnienie nowej percepcji. W każdym z tych okresów przeważają odrębna kultura i stan świadomości w których odzwierciedlone jest rozumienie i stosunek wzajemny między materią a świadomością. Pierwszy cykl nazywany jest Wiekiem Jedności. Nie istniało rozdzielenie między materią a świadomością. Drugi cykl ? to czasy kiedy jedność fundamentalnego postrzegania całego życia zaczyna zanikać i pojawia się postrzeganie więzi świadomości i materii, świadomość wpływa na materię i materia także może wpływać na świadomość. W trzecim cyklu świadomość staje się nadrzędną nad materią i w ten sposób może wpływać na materię. Rozdźwięk stał się silniejszy. W ostatnim cyklu materia jest postrzegana jako martwa i staje się zabawką w rękach świadomości występującej jako ludzkość.

Fundamentalne rozdzielenie między świadomością i materią powinno odzwierciedlać się we wszystkich sferach naszego życia ? w nauce, sztuce, w wartościach, w religii, w koncepcji świeckiej i świętej, w naszych wzajemnych relacjach, w stosunkach z przyrodą i w końcu w naszych relacjach z samym sobą. Każdy cykl powinien naturalnie przechodzić w następny. I zgodnie ze starożytnymi wierzeniami ? jest to jeden z niezliczonych cykli, które przechodziły w przeszłości. Przejście z jednego do drugiego cyklu można zilustrować pewną historią.

Pewien chłop sprzedał swoją ziemię sąsiadowi. I pewnego dnia uśmiechnęło się do niego szczęście. Znalazł on mianowicie garnek złota na tej ziemi. Sąsiad przyszedł do poprzedniego właściciela ziemi z garnkiem złota i powiedział: Ja kupiłem od ciebie ziemię, nie złoto, więc proszę weź to złoto, ono należy do ciebie, nie do mnie. Pierwszy chłop odmówił jednak wzięcia tego złota. Wynikł więc między nimi problem, o czym dowiedział się cesarz. Zapoznawszy się ze sprawą, postanowił zająć się tym i wyznaczył termin odbycia sądu. Za dwa tygodnie chłopi przyszli do cesarza, ale z nowym konfliktem. Ku wielkiemu zdziwieniu chłop, który sprzedał ziemię, teraz powiedział: Ja sprzedałem tylko ziemię a nie złoto, które w niej było, zwróć mi mój garnek ze złotem. Sąsiad jednak gwałtownie reagując nie zgodził się z nim i powiedział: Kupiwszy ziemię, ja kupiłem też wszystko, co znajdowało się w tej ziemi i nie zamierzam niczego ci oddawać. Nie mogąc znaleźć rozwiązania cesarz opowiedział o sporze Panu Krysznie. Kiedy Pan Kryszna usłyszał o tym problemie wówczas powiedział: ?On przyszedł?. Zaczął się nowy cykl.

Problem nie istniał jeszcze tydzień wcześniej, pojawił się wraz ze zmianą wieku, co z kolei przyniosło zmianę postrzegania. To postrzeganie było diametralnie przeciwnym temu, które funkcjonowało w poprzednim cyklu. My żyjemy w czasach szczególnych, jesteśmy świadkami nowego wieku. Rok 1989 stanowił pierwszy znak tego nowego wieku, nazywanego Wiekiem Jedności. 23 lata później, w końcu 2012 roku aktualny wiek ustępuje Wiekowi Jedności. A obecność nowego wieku w pełni my odczujemy w 2035 roku. Zmiany wokół nas nabierają tempa we wszystkich sferach życia, w wykształceniu, polityce, problemach transportu, nauce, medycynie.

Dokąd my pójdziemy? W jakim Kierunku?

My szybko wchodzimy w nowy świat, który nie opiera się na rozdzieleniu i izolacji, lecz na jedności wszystkich rzeczy. Jedność między materią i świadomością, między ludźmi, między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem i przyrodą. My jesteśmy świadkami narodzin nowej cywilizacji, nowego postrzegania i za tym wszystkim stoi blask nowej świadomości. Przypomnijmy, zmiany w postrzeganiu powodują zmiany w doznaniach i odczuciach, a to prowadzi do zmian w świadomości. Świadomość wpływa na sposób doświadczania życia, co w konsekwencji prowadzi do zmiany losu.

Posłuchajmy co mówi na temat wpływu roku 2012 na świadomość ludzi założyciel Oneness Śri Bhagawan: