Oneness

W części zatytułowanej Wprowadzenie do Oneness podałem jedynie najbardziej ogólne, wprowadzające informacje o Oneness. W tym miejscu po przetarciu się przez tą problematykę można przedstawić trochę dokładniej rozszerzając ją o historię. Trzeba powiedzieć, że epopeja Oneness zaczęła się … 850 lat temu.

/dalsza część wkrótce/