Skuteczne Uzdrawianie Metodą Domancica

Nie jest zapewne szczytem skromności umieszczenie swojej książki w rubryce ?Ciekawa literatura?, ale powiem jasno : chodzi tu jednak o coś więcej niż skromność.

W tej książce opisuję między innymi wspaniałą metodę naturalnej terapii, stworzoną przez, nie mniej, wspaniałego człowieka Zdenka Domancica, Chorwata, od wielu lat prowadzącego swoją działalność głównie w Słowenii. Wyjątkowość i skuteczność opisywanej metody spowodowała, że to właśnie na  tą metodę i jej Twórcę chcę zwrócić uwagę czytelnika. Nie będę jednak opisywał ponownie treści książki lecz ograniczę się do zacytowania dwóch not wstępnych z II wydania tej książki.

Słowo autora do wydania drugiego

Od momentu pojawienia się na polskim rynku książek o metodzie Domancica z  dobrodziejstwa tej metody skorzystało kilkadziesiąt tysięcy osób. W dalszym ciągu jednak informacji o metodzie i jej efektach jest mało, a wielu ludzi poszukuje wiedzy na ten temat oraz informacji o terapeutach stosujących tę metodę. Konieczne więc było podjęcie decyzji o drugim wydaniu tej książki. Decyzję taką podjęto na Walnym Zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metodą Zdenko Domancica. Była to także dobra sposobność, aby to wydanie uzupełnić o nowe przypadki uzdrowień po zastosowaniu tej metody, a także o sylwetki terapeutów. Ułatwi to niewątpliwie zainteresowanym osobom znalezienie terapeuty, który pomoże rozwiązać ich problem. Sylwetki grupy terapeutów znajdą się w nowym rozdziale XVII a rozdział XVI zostanie uzupełniony o najnowsze uzdrowienia.

Wprowadzając te uzupełnienia autor chciał zachować w największym możliwym stopniu pierwotny charakter książki. Dodać jednak jeszcze trzeba kilka istotnych informacji. Szkolenie w zakresie naszej metody już jest prowadzone w Polsce, na początek  pierwszy stopień, a w przyszłości  także  drugi stopień. Znacznie łatwiej można więc będzie nauczyć się działania metodą Domancica. Ponadto podjęta została decyzja o utworzeniu ośrodka terapeutycznego Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów /pracujących/ metodą Zdenka Domancica. Ośrodek jest zlokalizowany w Biskupicach k. Częstochowy, w Sokolim Ranczo, gdzie od wielu lat spotykają się terapeuci . Będzie to centrum informacji o metodzie i jej twórcy, miejsce terapii grupowych i indywidualnych, miejsce konsultacji dotyczących stosowania metody, a także miejsce  zlotów terapeutów, które na trwałe wpisały się  do działalności Stowarzyszenia.  Przewidujemy również, iż to niezwykłe miejsce będzie  główną siedzibą Stowarzyszenia.

Wstęp

Czy kiedykolwiek doświadczyliście na sobie lub byliście świadkami prawdziwego cudu? Nie musicie wierzyć, nie musicie nic robić, wystarczy, żebyście nie przeszkadzali, a zostaniecie uzdrowieni. Bez dodatkowych leków, bez środków chemicznych, ziół czy magicznych przedmiotów oraz całkowicie za darmo. Jeśli to nie jest cudem, to co nim jest? Piszę tą książkę, będąc żywym świadectwem tego, że cuda się zdarzają, piszę jako terapeuta niosący ulgę będącym w potrzebie oraz jako pacjent, który kilkakrotnie doświadczył na sobie wyjątkowej mocy tej nieskomplikowanej i niezwykle skutecznej metody.

Zastanawiałem się nad tym, czym właściwie jest metoda Domancica na tle innych, podobnych metod i co stanowi o jej niezwykłej wartości. Od początku czułem, że u jej podstaw tkwi jakiś fenomen, teraz już wiem, że tym fenomenem jest człowiek ? Zdenko Domancic. Jego życiowa droga nie jest drogą typowego męczennika, który swoim cierpieniem, bólem, dramatem, wyrzeczeniem wzniósł się na szczyt dostępnych poziomów świadomości. Zdenko Domancic doświadczył wszystkiego: cierpienia i szczęścia, upokorzenia i wielkiego uznania, niewoli i wolności, pustki intelektualnej oraz potęgi wiedzy. Wszystko to było mu potrzebne, wszystko było przewidziane na drodze, którą kroczy.

Im bardziej zagłębiałem się w kolejne wątki jego życia, im więcej miałem pytań w sprawie jego metody, tym bardziej przekonywałem się, że udzielenie kompletnej odpowiedzi nie będzie sprawą prostą, jeśli w ogóle możliwą. Z czasem przekonałem się, że odpowiedź na każde z pytań nie jest konieczna, aby dobrze funkcjonować, cieszyć się życiem i nieść pomoc innym.  Spośród wielu ciekawych i ważkich wątków związanych z metodą Domancica można wybrać najważniejsze, metodycznie je opisać, usystematyzować i tak przygotowaną wiedzę udostępnić szerzej. Zwłaszcza czytelnikom w Polsce, gdzie ta, niemal nieznana, metoda funkcjonuje od 5 lat, podczas gdy na świecie jest znana od ponad 30.

Oczywiście książka ta nie jest i nie może być poradnikiem stosowania metody Domancica w praktyce i nie może zastąpić udziału osoby zainteresowanej w odpowiednich szkoleniach i seminariach, ale może być w nich pomocna. Nie jest ona również poradnikiem uzdrawiania, ale  obszerną i bardzo konkretną informacją o metodzie Domancica.

Poradników stosowania różnych metod terapii jest na rynku bardzo wiele, ale wszystkie one ? jak podpowiada doświadczenie ? mogą jedynie ?otworzyć temat?, a właściwa nauka musi odbywać  się bezpośrednio pod okiem dobrego nauczyciela. Tak też jest w przypadku metody Domancica. Mogę tu zapewnić, na podstawie własnego doświadczenia, że Zdenko Domancic jest znakomitym nauczycielem.

Dla wszystkich, którzy wstąpili na ścieżkę duchowego rozwoju,  jest  jasne, że nauka w tym obszarze, to głównie doświadczanie wszystkiego, przeżywanie, poznawanie w ramach własnej osobistej częstotliwości, własnej percepcji, własnej wibracji.  Dlatego ta książka w znacznej części jest zapisem mojego osobistego odbioru treści oraz doświadczania praktyk odbywanych pod okiem twórcy i na miejscu działania Mistrza, uzupełnionym o szersze tło, na którym metoda funkcjonuje. Tym tłem jest system energetyczny człowieka, działanie w nim energii życia, a także medycyna naturalna, w kręgu której funkcjonuje metoda Domancica.

Uważnemu czytelnikowi nie umknie fakt, że książka jest także wyrazem fascynacji autora metodą Domancica, jej prostotą i efektywnością, jak również osobowością samego twórcy. Książka ta jest także skromnym wyrazem hołdu dla Zdenko Domancica, którego odwaga, pracowitość, konsekwencja, nieograniczona wyobraźnia i nieprzeciętne zdolności, pozwoliły mu stworzyć niezwykły instrument, na którym grać mogą wszyscy. Efektem tej pięknej muzyki jest zdrowie i szczęście ludzi, a przede wszystkim życie wielu uzdrowionych osób.

Moja wielka fascynacja metodą Domancica ujawniła się niemal bezpośrednio po zapoznaniu z metodą oraz ujrzeniu bezpośrednich rezultatów jej zastosowania w praktyce. Rezultaty szokowały pacjentów, gdy po latach cierpień mogli doświadczyć ulgi, która wcześniej pozostawała tylko niedoścignionym marzeniem. Trudno im było w pierwszej chwili uwierzyć, że ta ulga jest rzeczywista i nieodwracalna. Rezultaty działania metody fascynowały także terapeutów. Jest to bowiem niezwykłe, kiedy otrzymuje się tak wspaniałą możliwość niesienia pomocy innym ludziom, a daru tego można używać mając jedynie otwarte serce i uczciwe, szczere intencje, bądź, jak mówi sam Mistrz, mogą używać jej wyłącznie ci, którzy mają w sobie trochę więcej dobra, niż zła.

Najbardziej zadziwiająca jest jednak prostota stosowania metody Domancica i jej efektywność. Odnoszę wrażenie, że twórca metody działał przy jej tworzeniu w myśl  jednej z sentencji Alberta Einsteina, że wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej.

Wszystko powyższe spowodowało, że dojrzała we mnie decyzja o napisaniu książki o metodzie Domancica, a sam projekt zaczął nabierać wyraźnych kształtów. Ostatecznie o powstaniu książki przesądziła pogarszająca się sytuacja w polskiej służbie zdrowia i chęć dotarcia z informacją do wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy potrzebują skutecznej pomocy w rozwiązaniu swoich problemów zdrowotnych. Wielu ludzi nie potrafi w ogóle dobrze mówić o publicznej służbie zdrowia. Jedyne co im się z nią kojarzy  to przewlekła choroba.

Jeśli spojrzymy na historię współczesnej medycyny, to nie możemy nie zauważyć ogromnego postępu jaki dokonał się w XX wieku i wciąż się dokonuje. Rzecz jednak w tym, że wielkie osiągnięcia medycyny nie są tak spektakularnie widoczne i odczuwalne dla konkretnego pacjenta, jak dokuczliwe są dla niego słabości i bolączki życia w chorobie. Obserwowane na co dzień przypadki niemocy medycyny w najcięższych sytuacjach oraz uporczywa walka z wiatrakami w sferze organizacji systemu usług medycznych,  zmuszają  pacjentów i członków ich rodzin do szukania innych dróg pomocy i alternatywnego rozwiązywania problemów zdrowotnych. Tej pomocy można i trzeba udzielić, dostarczając informacji o innych możliwościach eliminacji problemów.  Wśród tych możliwości znaczące miejsce może zająć metoda Zdenko Domancica. W wielu rejonach Europy i Świata takie  miejsce już zajmuje, niosąc ludziom ulgę, radość i szczęście. Najwyższy czas, aby tak było również w Polsce.

Książka Skuteczne Uzdrawianie Metodą Domancica (wydanie II)