Świątynia Dobrej Woli

Zgodnie z wcześniej wyrażoną sugestią, poniżej przedstawiam notkę o monumentalnym obiekcie LEGIONU DOBREJ WOLI znajdującym się w mieście Brazylii, stolicy Brazylii. Tekst jest własnym tłumaczeniem folderu informacyjnego wydanego w języku rosyjskim i pobranego w czasie zwiedzania tego niezwykłego obiektu. Jest to rozszerzenie informacji na temat tego kompleksu zawartej w Relacji z Brazylii.

Świątynia Dobrej Woli Oazą Pokoju

21 października 1989 r. Jose de Paiwa Netto uroczyście otworzył w mieście Brazylia, stolicy Brazylii, Świątynię Dobrej Woli /ŚDW/ znaną jako Świątynia Pokoju lub Piramidą Błogosławionych Dusz, piękny pomnik, który został miejscem ekumenicznego pielgrzymowania. Jest on pionierem idei rozprzestrzeniania ekumenizmu bez granic, wyższym celem którego jest braterstwo Ziemskich i Niebiańskich Istot, niezależnie od etnicznych różnic, filozoficznych, religijnych i politycznych kredo ludzi łącznie z ateistami i materialistami. ŚDW to podniosły symbol powszechnej miłości, pochwały życia i wszechświatowego ekumenizmu, jego drzwi nigdy nie zostały zamknięte od momentu kiedy Prezydent dyrektor Legionu Dobrej Woli przeciął inauguracyjną taśmę, one są otwarte 24 godziny na dobę. Nie przez przypadek ta świątynia jest najczęściej odwiedzanym miejscem w brazylijskiej stolicy. Jej odwiedzenie stało się obowiązkowym punktem dla odwiedzających miasto. Wszystko w tym projekcie ma swój określony sens i nierozerwalnie związane jest z ideą bezgranicznego ekumenizmu. Detale świątyni były starannie zbadane i przemyślane jako punkt jednoczenia wysokiej duchowości, kultury, ekologii i sztuki, naukowej i duchowej medycyny i ich harmonijne rozmieszczenie wyzwala najbardziej dobroczynne odczucia. Rozmiary i proporcje pomnika związane z cyfrą 7, symbolizującą doskonałość i cyfrą 1. Pomnik ma formę siedmiobocznej piramidy wysokości 21 metrów, średnicy 28 metrów zwieńczonej kryształowym monolitem.

Świątynia Dobrej Woli wypełnia historyczna funkcję w świecie, przyjmuje na swoim łonie z uczuciami solidarności wiernych uwolnionych od separatyzmu i pragnących potwierdzenia bezgranicznego ekumenizmu na Ziemi. To autentyczne, duchowe odrodzenie, pełne odnowienie Ducha i religii, w filozofii, polityce, nauce, sztuce a także i w sporcie. Jest prawdziwym odrodzeniem duchowym. Wznieść świątynię żywego Boga w sercach ludzi jest dużo ważniejsze niż wybudować świątynię z kamienia. Temu celowi poświęca swoją działalność Legion Dobrej Woli od momentu swojego powstania. Pojawiła się jednak konieczność powołania symbolu duchowego pojednania ludzi, który w Trzecim Tysiącleciu poprowadziłby ludzkość po drodze braterstwa. Dlatego właśnie tutaj jest Świątynia Dobrej Woli.
Świątynia Dobrej Woli została uznana za jeden z siedmiu cudów miasta Brazylia, w Dystrykcie Federalnym. Od dnia otwarcia Świątyni w 1989r. odwiedziło ją ponad 19 milionów turystów i pielgrzymów. Świątynia jest najczęściej odwiedzanym kompleksem Stolicy Brazylii /według oficjalnych danych/. Świątynia Pokoju, wraz z budynkiem Parlamentu DW/ ParlaMundi/ i budynkiem administracyjnym tworzy ekumeniczny zespół – centrum Legionu Dobrej Woli.
Jose de Paiva Netto ? dziennikarz, komentator radiowy, pisarz, kompozytor i poeta, dyrektor- prezydent Legionu Dobrej Woli, członek licznych organizacji prasowych i dziennikarskich, krajowych i międzynarodowych.

Główna Nawa Świątyni – posadzka nawy wyłożona jest granitowymi płytami dwóch kolorów, ułożonych w formie spirali i odwiedzający wchodząc do Świątyni idzie spiralą z ciemnego kamienia naprzeciw strzałki strefy czasu symbolizującej trudną życiową drogę człowieka w poszukiwaniu punktu równowagi. W samym centrum piramidy, pod kryształowym monolitem znajduje sie koło z brązu symbolizujące odkrycie światła, spotkanie z którym oznacza początek nowego życia. I wychodząca z niego jasna spirala według strefy czasowej symbolizuje drogę życiową, oświeconą moralnymi i duchowymi wartościami, zdobywanymi przez człowieka własnym wysiłkiem i prowadząca do tronu Boga , gdzie człowiek otrzymuje Jego Błogosławieństwo.
Na samym szczycie piramidy umocowany jest największy w świecie kryształowy monolit, święty kryształ. W bezgranicznym ekumenizmie kryształ symbolizuje obecność Boga, jednoczącą nas wszystkich. Zgodnie z potwierdzeniami ekspertów święty kryształ oczyszcza okoliczne środowisko i katalizuje energię wchodzących do świątyni ludzi.

Tron i Ołtarz Boga to artystyczna i jednocześnie ekumeniczna wizja znajdująca się w nawie świątyni. Cztery żywioły przyrody ? ogień, powietrze, ziemia i woda- symbolizują Stwórcę / Ojca Niebieskiego/. To punkt orientacyjny wiary dla wszystkich, którzy tędy przechodzą niezależnie od ich własnej wiary. Jest to dzieło rzeźbiarza Roberto Moriconi /1932-1993/ ukierunkowane ze wschodu na zachód wskazujące na pojednanie wschodniego mistycyzmu i zachodniego pragmatyzmu. Według propozycji samego autora, na tym dziele był utworzony napis zawierający zdanie autorstwa pisarza Paiva Netto :?Każdy dzień może być dniem odnowienia naszego losu?.

Mandala ? Niemiecka artystka Ula Haensell /1938-1992/ zostawiła jako spuściznę dla SDW majestatyczną, dwustronną tablicę z marmuru i kryształu. Mandala /koło , w którym wszystkie rodzaje działalności ludzi Dobrej Woli spotykają się w Bogu/ – to symbol wszechświatowego ekumenizmu firmowanego przez Legion Dobrej Woli. Z drugiej strony tego dzieła sztuki przedstawiono poszukiwanie duchowego wzrostu człowieka.

Sala Egipska ? urzeka trójwymiarowymi dekoracjami w stylu starożytnego Egiptu i jego atmosfery, idealnej dla odtworzenia sił witalnych w czasie spotkania z odwieczna mądrością/Ojcem Niebieskim/. Znajdując się tutaj ludzie doświadczają stanu lekkości i uniesienia. Malarskie i rzeźbiarskie prace wykonał artysta Marciel Oehlmejer. Jak powiedział architekt Świątyni Dobrej Woli: ?jeśli nie możecie pojechać do Egiptu ŚDW przyniesie Egipt do Was?. Przy wejściu do sali egipskiej w językach: staroegipskim, portugalskim, angielskim, włoskim, esperanto, francuskim, niemieckim, japońskim i chińskim widnieje sentencja Paiwy Netta: ?Martwi nie umierają?.

Sala przyjęć i uroczystości ? obszerne pomieszczenie, w którym wystawiono część upominków przekazanych Świątyni Dobrej Woli przez przedstawicieli licznych, najróżniejszych narodowości.

Cykl Obrazów ?Ewolucja Ludzkości? ? to artystyczna wizja także znajdująca się w sali uroczystości. Z inicjatywy SDW razem z artystycznym wyobrażeniem Jezusa Chrystusa umieszczone zostały tu portrety osób zapisanych w historii wdzięczności za ich niezwykłe dokonania na rzecz ludzkości we wszystkich obszarach działalności.

Galeria sztuki ? zajmuje 570 metrów kwadratowych powierzchni i jest jednym z największych centrów kultury miasta Brazylii. W jej muzealnym magazynie zabezpiecza się dzieła znanych artystów, prócz wystawianych w sali wystawowej i w czasie okresowych wystaw. Galeria posiada także swoją pracownię dostępną dla utalentowanych artystów Brazylii i całego świata.

Memoriał ku czci Alziro Zarur ? sala pamięci Alziro Zarur (1914-1979) założyciela Legionu Dobrej Woli, człowieka który pierwszy wymarzył i pielęgnował myśl o Świątyni wszechświatowego Ekumenizmu. Ścianę w głębi sali ozdabia panneau ?Zdobycie?, autorstwa znanego artysty z Alagoas Satyro Marques, ukazujące zwycięstwo posłańca na białym koniu /z apokalipsy Jezusa Chrystusa/ nad materialnym i duchowym ubóstwem.

Święte Źródło ? miejsce bardzo cenione przez odwiedzających ze względu na lecznicze właściwości jego wody, która wydobywa sie z artezyjskiej studni, przechodzi przez liczne filtry, następnie przepływając przez nawę główną świątyni , pobiera energię kryształowego monolitu. 16 lutego 1996r.Paiva Netto uroczyście odsłonił przy źródle francuską rzeźbę z XVIII wieku przedstawiającą ekumeniczną postać Jezusa Chrystusa błogosławiącego wszystkich odwiedzających. Tam także zapisane są słowa lidera SDW: ?Woda ? to życie i bez niej nie jest możliwe jakiekolwiek istnienie. Zanieczyszczenie wody – to zbrodnia przeciw ludzkości.?

Światowy Parlament Ekumenicznego Braterstwa (ParlaMundi LDW) ? Został otwarty przez Paiva Netto 25 grudnia 1994r w obecności 100000 ludzi jako forum bezgranicznego ekumenizmu dla ostatecznego wzajemnego porozumienia między narodami Ziemi i rozwiązania fundamentalnych życiowych problemów ? socjalnych, humanitarnych i duchowych.

Memoriał ku czci Jose Paiva Netto ? najnowsze pomieszczenie w SDW, otwarte w 2006r. w dniu 50-lecia pracy w Legionie Dobrej Woli Paiva Netto. Na podstawie zgromadzonych tam eksponatów można odtworzyć ważniejsze wydarzenia z historii SDW, nierozerwalnie związane z wysiłkami tego człowieka, który poświęcił się idei Dobra. W archiwum znajdują się fotografie z jego dzieciństwa, młodości, czasów studenckich i fotografie jego rodziny. Można tam też zobaczyć dwie bardzo rzadkie japońskie kamery marki AKAI, którymi były nagrane na taśmie historyczne kazania Alziro Zarur, założyciela SDW. Inne cenne eksponaty Memoriału: słoń wyrzeźbiony z drewna, zegar ręcznie wykonany z kawałków marmuru i listków złota, dary od Premiera Indii Manmohan Singh przywiezione z miasta Dżajpur, stan Radżastan; szaty buddyjskich świętych mężów podarowane przez zakonników Yvonete i Ricardo Mario Goncalves, oraz inne interesujące eksponaty.

Studenckie skrzydło ? znajduje się w budynku ParlaMundi i jest przeznaczone nie tylko dla uczących się, ale dla wszystkich, którzy potrzebują doświadczyć atmosferę wspierającą rozmyślania, naukowe zajęcia i badania. Jest tam dostęp do Internetu, biblioteka i kolekcja komiksów. Skrzydło studenckie corocznie odwiedza ponad 120 tysięcy uczących się.