Huna

Założyłem od początku, że na takiej stronie jak ta nie może zabraknąć odpowiedniego miejsca dla HUNY. Od wielu lat interesuję się tą tematyką, ale dopiero od niedawna, spoglądając w perspektywie historycznej, mamy szeroki dostęp do tej ?tajemnej? wiedzy. Jako ?wstępniaka? na ten temat zdecydowałem się wykorzystać wprowadzenie pod tytułem: ?Ponowne odkrycie huny? jakie zawarł Serge Kahili King w swojej książce: ?Bądź mistrzem ukrytego ja?, wydanej przez Wydawnictwo ?KOS? w Katowicach w 2003r. Wprowadzenie to niezwykle celnie oddaje pewien zadziwiający mechanizm jaki funkcjonuje na styku człowieka z Naturą w obszarze rozwoju duchowego. Jest to mianowicie mechanizm komplikowania przez człowieka sobie życia, choć otrzymuje wszystko najprostsze (jak na tacy). Można domyślać się, że jest to wynikiem gierek prowadzonych przez nasz umysł, który za wszelką cenę chce istnieć na piedestale. Ale oddajmy głos wspomnianemu autorowi.

Ponowne odkrycie huny

Każdy, kto używa swych oczu do patrzenia i uszu do słuchania prędzej czy później musi dojść do wniosku, że wszechświat, który nas otacza opiera się na bardzo prostych zasadach. Pewni bardzo oświeceni ludzie od czasu do czasu odkrywali te wszystkie zasady i starali się je przedstawić reszcie ludzkości.

Niestety, zawsze te proste zasady były wypaczane, rozszerzane w nieskończoność i rozwlekane, aż do granic możliwości przez mniej oświeconych ludzi, którzy następowali po mistrzach. Budda przekazał osiem prostych kroków prowadzących do samorealizacji, ale buddyzm stał się najbardziej zrytualizowaną religią, jaką widział świat, a proste nauki Buddy nieomalże poszły w zapomnienie. Mojżesz dał Hebrajczykom dziesięć przykazań, co dało początek niezwykle skomplikowanej religii. Jezus zredukował to wszystko do dwóch przykazań, a w efekcie tego powstał wielki na cały świat kompleks religii chrześcijańskiej. Mahomet spisał Koran i stworzył prostą religię opartą na uznaniu istnienia Boga i pięciu modlitwach dziennie, ale dodano do tego bardzo szczegółowe i skodyfikowane prawo islamskie. Wygląda to tak, jakby człowiek dostawał proste schematy prowadzące do szczęścia, a potem celowo niszczył je, aby znaleźć drogę metodą prób i błędów.

Najpierw powiem, że huna nie jest tym samym, co tradycyjna religia Hawajów, a w swoim opisie nie będę się zajmował religią w jej obiektywnej, historycznej formie. To, o czym piszę, to znacznie starsza, bardziej uniwersalna Droga, którą zilustruję, używając hawajskiej terminologii i koncepcji (…).

Współczesne czasy prócz cywilizacyjnych ciężarów i plag dają nam także szansę by odnowić swoje życie, by wrócić do Źródła. W Uniwersum nie istnieją przypadki. Wśród tych szans na powierzchnię naszego życia wyłoniła się Huna, przez wiele lat ukryta, ale żyjąca swoją własną mocą. Huna jest jedynym w swoim rodzaju wyrazem tradycyjnej wiedzy, która pochodzi z tajemnych nauk dawnej polinezyjskiej kultury Hawajów i innych południowych wysp Pacyfiku. W najbardziej ogólnym sensie huna reprezentuje godną uwagi formę życia, która jest oparta na zasadach powiązanych z prapoczątkiem ludzkości1. Huna jest zjawiskiem niezwykłym. Jest nauką i wiedzą, jest fascynującą filozofią, jest droga życiową, jest systemem wiedzy psychologicznej, jest zbiorem niezwykle trafnych i praktycznych metod i technik służących układaniu i rozwiązywaniu wszystkich spraw życiowych. Można by tak jeszcze wynajdywać wiele innych określeń i definicji i wszystkie one byłyby właściwe. Jest to bowiem system szokujący swą prostotą, trafnością sądów i rozwiązań, skutecznością praktyk i terapii oraz swą wielką otwartością i uniwersalnością. Hawajskie słowo ?huna? oznacza ?tajemnica?. Słowo to wybrał Max Freedom Long dla określenia ?psychoreligijnego? systemu, który został przez niego na nowo odkryty za pośrednictwem kodu Huny zaczerpniętego z praktyk pradawnych kahunów. Znaczenie ?tajemnica? odnosi się w szczególności do poufnych historii rodzinnych, które przekazywane były przez wiele pokoleń, jednak utrzymywane w tajemnicy przed laikami /ludźmi nie należącymi do rodziny i obcokrajowcami/2. Jak pisze Serge Kahili King3 ? jeden z najwybitniejszych ekspertów w materii Huny – …?Huna jest niesamowicie wiekowa. Prawdopodobnie powstała wraz ze stworzeniem pierwszego człowieka. Legendy, jako miejsce, w którym powstała wskazują zaginiony kontynent Mu, później Atlantydę. Pierwsze historyczne przesłanki, jakie mamy na jej temat pochodzą ze starożytnego Egiptu?. Człowiekiem , który odkrył kod Huny i ujawnił go na Zachodzie był ?jak wspomniano – Max Freedom Long, wiele lat skrupulatnie badając, na Hawajach i poza nimi, ślady tego systemu. W przeciwieństwie do wielu magicznych systemów, które wymagają wiary, nie informując w jaki sposób działają, huna zachęca do zadawania pytań. Huna nie dyktuje dogmatów lub prawd, lecz obejmuje wszystkie skuteczne religie i sposoby uzdrawiania.

Rozważając niezwykłość i wyjątkowość huny często doznajemy wrażenia, że to właśnie z huny czerpali mądrość twórcy, założyciele, wyznawcy i nauczyciele innych systemów filozoficzno-społecznych i religijnych4. Hawajscy kahuni byli nie tylko mistrzami psychologii i uzdrawiaczami za pomocą energii, lecz także kapłanami, lekarzami i zielarzami. Jedną z wielkich zalet huny jest jej elastyczność. Sama w sobie jest ona potężnym sposobem uzdrawiania, jednak można ją wykorzystać do wzbogacenia twojej dotychczasowej wiedzy5. Znamienne jest, że huna koncentruje się tylko na efektywności. Techniki osiągania celu, pochodzące z innych systemów są całkowicie dozwolone, pod jednym warunkiem: że działają. Najbardziej podstawową zasadą filozofii kahunów ?wskazuje S.Kahili King6 – jest to że sami tworzymy nasze doświadczenia rzeczywistości, poprzez nasze przekonania, interpretacje, czyny, reakcje, myśli i uczucia. Jesteśmy twórcami i współtwórcami naszej rzeczywistości pospołu z samym wszechświatem. Przyjmuje sie, że cała teoria i praktyka huny opiera się na siedmiu zasadach, którymi są:

  1. Świat jest tym, czym myślisz, że jest
  2. Nie ma żadnych ograniczeń
  3. Energia podąża za uwagą
  4. Teraz jest chwila mocy
  5. Miłość jest po to, aby przynosiła szczęście
  6. Cała moc pochodzi z wnętrza
  7. Efektywność jest miarą prawdy.

Wszystkie stosowane w hunie techniki, metody i procedury opierają się na zastosowaniu tych zasad i dlatego jest huna tak użyteczna dla rozwoju duchowego. Kiedy poznasz wszystkie zasady, będziesz w stanie rozumieć prawdziwą naturę wszystkich technik i tworzyć swoje własne.

1 Kala Kos, Jahn Selby ? Moc aloha i wiedza huny; ?Kos?, Katowice 2002 r.

2 Otha Wingo ? Podręcznik Huny; ?Kos?, 1997 r.

3 S.Kahili King ? Bądź mistrzem ukrytego ja; ?KOS?, Katowice 2005 r.

4 Por.Max Freedom Long ? Huna w religiach świata, czy – Nauka ukryta w ewangeliach; obie pozycje Wydawnictwo Medium Warszawa

5 Paul Waters ? Huna; ?KOS?, Katowice 2003 r.

6 tamże