Trochę więcej

W tej zakładce będą najczęściej zamieszczane informacje dotyczące różnych ciekawych problemów z zakresu szeroko pojętej ezoteryki, w tym dotyczące poniższych tematów. Oczywiście Oneness i w miarę możliwości to co nowego dzieje się tam pod z punktu widzenia nauki, pojęć, doświadczeń, wydarzeń. Nie może ? rzecz jasna – zabraknąć informacji o energii. Nie chodzi jednak o energię potocznie rozumianą lecz o energię życia, energię człowieka, energie kosmiczne, duchowe, dla których stosuje się wiele różnych określeń, np. prana, chi, bioenergia, bioplazma, mana. Nie wskazuję, która nazwa czego dotyczy, tylko wymieniam je przykładowo jako pojęcia używane przy omawianiu zagadnień ezoterycznej energetyki. Na naszych oczach zachodzą w tym zakresie liczne doniosłe wydarzenia, zmieniające wiele klasycznych poglądów w tym obszarze. Zajmując się duchowym rozwojem nie możemy tego nie zauważać. Nauka zaczyna dostrzegać i potwierdzać eksperymentalnie to co dla światłych ludzi różnych narodowości, narodów, plemion, krajów było znane od tysięcy lat i praktykowane w życiu. Mamy szczęście żyć w czasie istotnych zmian w tym zakresie.

W energii bezpośrednio dotyczącej człowieka istotne miejsce zajmują czakry, będące centrami energetycznymi w naszym ciele energetycznym. Spełniają one niezwykle doniosłą rolę w życiu człowieka, dlatego też nie można tego zagadnienia pominąć wówczas, gdy mówimy o Naturze Ludzkiego Losu. A o tych sprawach tutaj właśnie mówimy i będziemy mówić i praktykować. Jakkolwiek czakry znane są od tysięcy lat w różnych kulturach to dziś na nowo odkrywane są przedmiotem różnych badań i dociekań, możemy oczekiwać więc interesujących wyników tych prac.

Począwszy od lat dzieciństwa miałem jedno wielkie zamiłowanie, o którym dotychczas na tej stronie nie wspominałem ale teraz właśnie nadszedł czas by o nim powiedzieć. Od dziecka byłem zdeklarowanym czytelnikiem książek i temu zamiłowaniu jestem wierny. Kiedyś zdobyłem w szkole tytuł najlepszego czytelnika, jakby formalnie potwierdzając to zamiłowanie. Potem jednak gromadziłem własne biblioteki domowe i wyszukiwałem ciekawe pozycje literatury. Obecnie jest to zamiłowanie ukierunkowane głównie na literaturę w szerokim znaczeniu tego słowa – ezoteryczną. Dlatego też będę chciał tutaj zamieszczać sygnalne informacje o ciekawych pozycjach literatury z tego zakresu, ale także i o innych ciekawych wydarzeniach służących upowszechnianiu nowej wiedzy. Liczę też, że odwiedzający te stronę doda swoje propozycje, znajdując ?coś ciekawego? w internetowym bezmiarze wiedzy, czy też w niezliczonych dziś wydawnictwach.