Doświadczanie Jedności – Oneness Experience

Zgodnie z założeniem kurs Doświadczanie Jedności – Oneness Experience – ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom w osobistym wzrastaniu duchowym, jednakże bez wchodzenia na drogę Przebudzenia. Na tym kursie uczestnik poznaje prawa rządzące życiem i rozwojem duchowym i zdobywa wiedzę niezbędną do korzystania ze zdobytych umiejętności w codziennym życiu. Szczególna uwaga poświęcona będzie takim zagadnieniom jak np: rola i funkcjonowanie świadomości, znaczenie mantry, sposób działania formuły wzrostu, rola relacji w życiu i zasady ich kształtowania /rodzice,dzieci,partner/, medytacja czakra, połączenie z wyższym ja /boskością/. Przez półtora dnia tego kursu będą wykłady, ćwiczenia i medytacje a przez pozostałe pół dnia przeprowadzona będzie specjalna procedura inicjacji /inna niż w pierwszym kursie/. Po ukończeniu tego kursu uczestnik otrzymuje tytuł i uprawnienia Diksza Giver, czyli możliwość i umiejętność udzielania innym Błogosławieństwa Jedności /Oneness Blessing/ i przyjmowania dla siebie. Kurs ten jest przeznaczony dla tych osób, które chcą funkcjonować tylko na poziomie Diksza Giver bez wchodzenia na poziom trenerski.