Kursy

W ramach Oneness zazwyczaj organizowane są dwa rodzaje kursów:

Oba te kursy są rodzajem podróży do wewnątrz i mają na celu poznanie przyczyn swoich problemów jakiekolwiek one by nie były. I są jednocześnie wskazaniem i nauką pokazującą prawa funkcjonujące w obszarze życia duchowego, w sferze niematerialnej. Poznanie tych praw jest niezbędne by móc normalnie funkcjonować w otaczającej rzeczywistości. Ludzkość od dawna zna te prawa i skutecznie je stosowała. Jednakże rozwój cywilizacyjny i technicyzacja życia, spowodowały skierowanie uwagi na dobra materialne i to wszystko stopniowo spychało na plan dalszy to co najważniejsze czyli umiejętność życia w zdrowiu, szczęściu, radości i w jedności z całą Naturą. Nie znając tych praw jesteśmy marionetkami w rękach losu; poznając je, łatwo określimy swoją drogę do realizacji zamierzeń i planów.