Przebudzenie do Jedności – Oneness Awakening

Przebudzenie do Jedności jest procesem, drogą, dającą doświadczenie i transformację. Wejście na tą drogę otwiera nieograniczone możliwości w kształtowaniu swego życia. Kurs ma na celu udzielenie jego uczestnikom pomocy w osobistym wzrastaniu do szczęścia, jedności, do życia, w którym w pełni można realizować swoje pasje, marzenia i dążenia. Uczestnik kursu otrzyma niezbędną wiedzę by lepiej rozumieć i móc sterować swoim życiem. Nauczy sie także ćwiczeń, procedur i procesów, które pozwolą mu samodzielnie czuwać nad przebiegiem własnego procesu Przebudzenia. Każdy człowiek odczuwa swój proces Przebudzenia w charakterystyczny dla siebie sposób, ponieważ jest to podróż do jego wnętrza. I w miarę tej podróży coraz wyraźniej i bardziej precyzyjnie widzisz rzeczywistość, w której przebywasz, w której egzystujesz. Często używamy porównania tego kursu do samolotu w tej podróży. W czasie podróży, w miarę pojawiania sie coraz to nowych obrazów następuje zmiana percepcji, co pozwala zobaczyć otaczający świat, ale też i siebie samego zupełnie inaczej, wyraźniej i bliżej rzeczywistości. Ujrzawszy swoje życie i siebie i swoją sytuację w rzeczywistych ramach, będziesz miał szansę łatwiej ocenić i rozwiązać własne problemy. Możesz też dojść do wniosku, że niektóre z nich są sztuczne i nie mają dla ciebie żadnego znaczenia, a ty tracisz na nie tyle czasu, a bywa że i zdrowia.

W wyniku procesu będziesz mógł ? być może po raz pierwszy w życiu ? doświadczyć siebie i ujrzeć w prawdziwych wymiarach i położeniu. Będziesz mógł także dotrzeć do najgłębszych zakamarków swojej duszy i zaakceptować siebie takim jakim jesteś w rzeczywistości. Nie można przecenić istoty akceptacji samego siebie w rozwoju duchowym. Obok wielu ważnych aspektów tego aktu warto podkreślić między innymi to, iż jeśli nie zaakceptujesz siebie to nie będziesz w stanie zaakceptować nikogo.

Co się składa na konkretny program Kursu Przebudzenia do Jedności?

W trakcie kursu realizowane będą następujące czynności i zajęcia:

  • wykłady, niektóre w formie prezentacji,
  • medytacje,
  • praca z mantrami,
  • joga /w postaci możliwej dla każdego/,
  • trochę tańca,
  • inicjacja na OBG
  • kilkakrotny przekaz Oneness Blessing /Błogosławieństwo Jedności/.

Oprócz wymienionych wcześniej pożytków z tego kursu uczestnik otrzyma inicjację na Oneness Blessing Giver czyli na Dającego Błogosławieństwo Jedności. Uzyskasz więc prawo i możliwość dzielenia się z innymi niezwykłą energią ale też i przyjmowanie jej dla siebie.
Ukończenie tego kursu otworzy przed tobą mozliwość wyjazdu do Indii na kurs trenerski prowadzony przez Oneness University.