Terapie energetyczne metodą Domancica

Od piętnastu lat wykonuję terapie metodą Domancica. Dzięki tej metodzie można było pomóc wielu osobom. Zakres pomocy jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zawsze jednak można uczynić jeszcze więcej pod warunkiem, że potrzebujące osoby będą chciały skorzystać z tej pomocy wcześniej a nie tylko w ostatnich fazach swoich chorób. A tak często bywa, że wyczerpano wszystkie możliwości leczenia, postępu brak, wówczas szuka się ratunku w metodach naturalnych. Oczywiście pomagamy wszystkim, którzy się zgłaszają ale zawsze pomoc może być jeszcze lepsza, pełniejsza.